Ha csak általánosan érdekel, kattints ide!

Honfoglalás
(895-907)

Története:

893 tavaszán  I. Iszmail bin-Ahmed hadjáratot indított  úzok ellen.Kárpótlásul sz úzok nép rátámadt a tőlük nyugatra élő besenyőkre, elszedték állataikat és legelőiket.AreikoAnnabellec4745.jpg
894-ben a besenyők átkeltek a Volgán, és megjelentek Európában, a magyarok etelközi szállásterületének közvetlen keleti szomszédjaként.a magyarok a dunai bolgárok ellen vezettek hadjáratot, amelynek vezetője Árpád fejedelem fia, Liuntika volt. a magyarok Szvatoplukkal kötöttek szövetséget, melynek emlékét a 14. századi magyar krónikában megörökített,Fehér ló-monda őrizte meg.A megállapodás értelmében a magyar és a morva seregek együttesen rohanták meg Arnulf pannóniai tartományát,komoly pusztításokat okozva ezzel.a segítségnyújtás, illetve Szvatopluk halála is hozzájárult ahhoz, hogy a morvák, még az év őszén békét kötöttek a frankokkal.a megállapodások érvényüket vesztették.A fejedelmi cím örökléséért két testvért, II. Mojmír és II. Szvatopluk vetélkedett, ezelősegítette a magyar terjeszkedést. 894 őszén a keleti frankok és a morvák békét kötöttek.
A frank-morva békekötés után a nyugat felé tekintő magyar törzsfőknek új katonai szövetségest kellett keresniük maguknak.895-ben a bizánci császár követe jelent meg Árpád és Kurszán vezéri szállásán, hogy segítséget kérjen Simeon ellen folytatott háborúhoz.Amagyarok lerohanták a bizánciak ellen hadakozó bolgárok országát, majdlegalább két csatában az ellenük vonuló Simeon bolgár cár seregét is legyőzték.Simeon hamarosan békét kötött a bizánciakkal, majd  a magukra maradt magyarok ellen vonult és egy nagy csatában legyőzte őket. Az Etelközben maradt magyarokat besenyő támadás érteés ez Etelköz feladására és a nyugat felé húzódásra késztette őket. Kisebb csoportjuk ekkor mehetett délre, de keleten is maradtak.
Először az ország keleti felét, majd később a X. század elején a nyugati felét foglalták el. lmat, hogy 899-ben Arnulf császár szövetséget ajánlott a magyaroknak Berengár ellen. A hadjárat idején azonban meghalt Arnulf, megszűnt a szövetség, az Itáliából visszatérő csapatok elfoglalták a Dunántúlt és 902-ben morvák által birtokolt északnyugati területeket, ami után a morva állam megszűnt.A magyar hódítást megkönnyítette II. Mojmír és II. Szvatopluk rivalizálása, valamint a morvákat érő ismétlődő frank támadások is. 904 megölték Kurszánt, Árpád fejedelem halálának időpontja nem ismert A magyar-keleti frank háborúk történetében az első jelentős összecsapásra 907-ben került sor, amikor a pozsonyi csatában sikerült visszaverni a támadó keleti frankokat. A csatában elesett Liutpold bajor herceg és Theotmár salzburgi érsek is.ez volt a legszerencsétlenebb háború, Gyermek Lajos király Passauba menekült, a magyaroknak sikerült a határt az Ennsnél biztosítaniuk és ezután következett a távolabbi kalandozások kora.

A kalandozások:

A kalandozások, amelyeknek célja már nem a hódítás, hanem a zsákmányszerzés volt, segítettek a törzsi feszültségek csillapításában. Egész Európát bejárták, szokatlan harcmodorukkal kezdetben hatalmas sikereket aratva. Viszont a könnyűlovasság, amivel a magyarság rendelkezett, hosszú távon nem tudta felvenni a harcot a nehézpáncélba öltözött ellenfelekkel és a hatalmas, kőből épült várakkalNéhány kisebb vereség már a 930-as évek során jelezte a szerencse megfordulását, de az igazán súlyos csapás 955-ben, Augsburgnál következett be, ahol a megtámadott tartományok egyesített seregeivel találták szembe magukat.A kalandozások egy ideig déli irányba még folytatódtak, de 970-re a bizánciaktól elszenvedett vereségek is túl nagynak bizonyultak. Ekkor indította és véreztette el vegyes felállású, orosz-bolgár-besenyő-magyar seregét Szvjatoszlav kijevi fejedelem. Habár a hadjáratot nem önállóan indították eleink, a hagyományos szakirodalom többnyire az arkadiopoliszi csatát tartja a kalandozások záró ütközetének.

Korok
Játékok
Szavazás
Hogy tetszik az új weblapom?
Nagyon szép!
Jó lesz, csak töltsd meg tartalommal.
Nem rossz.
Nekem is kell ilyen!
Tehetséges vagy, ez nem kérdés...